Sposób działania przydomowej oczyszczalni ścieków

Nadal w wieku polskich miejscowościach nie ma przyłącza do kanalizacji. W związku z tym nieczystości muszą być odprowadzane w inny sposób. Wiadomo, że najwięcej osób wybiera najtańsze rozwiązania czyli montaż szamba. Są jednak tacy, którzy decydują się na bardziej ekologiczne rozwiązanie, którym jest bez wątpienia oczyszczalnia.

Błona biologiczna i osadnik w oczyszczalni

biologiczna oczyszczalnia wielkopolskieTakie oczyszczalnie wcale nie zajmują dużo miejsca – szczególnie jeśli chodzi o oczyszczalnie biologiczne, które zbudowane są zaledwie z jednego zbiornika. W zbiornikach oczyszczalni biologicznej znajduje się materiał filtracyjny. Jest on bardzo ważny, bo to właśnie na jego powierzchni rozwija się błona biologiczna. Błona ta zbudowana jest z samych mikroorganizmów, które pomagają w przeprowadzaniu całego procesu filtracji. Taka biologiczna oczyszczalnia wielkopolskie to rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy doceniają dbanie o środowisko naturalne. W górnej części dochodzi do zraszania powierzchni ściekami. Wcześniej są one wstępnie oczyszczane w specjalnym osadniku. Kiedy ścieki zaczynają spływać w dół po zraszaniu, dochodzi do ich kontaktu z mikroorganizmami. Drobnoustroje zaczynają pobierać ścieki, ponieważ składniki, które są w nich zawarte, są im niezbędne do życia. Zaskakujące może być to, że ilość zanieczyszczeń, która znika właśnie w ten sposób, to aż 95%! Za zbiornikiem ze złożem biologicznym może zostać umieszczony jeszcze jeden osadnik dodatkowy. Jest to tzw. osadnik wtórny.

Dzięki niemu oczyszczanie zanieczyszczeń ze ścieków można jeszcze zwiększyć. Osadnik wtórny służy bowiem do zatrzymywania zawiesiny oraz pozostałości błony mikrobiologicznej. Osad z tego osadnika z powrotem pompowany jest później do zbiornika wstępnego, gdzie miesza się ze świeżymi ściekami i znów trafia na złoże mikrobiologiczne.