Projektowanie przydomowej oczyszczalni

Zasady dotyczące budowania różnych form oczyszczania ścieków regulowane są przez Prawo wodne i Prawo budowlane. Ze względu na bezpieczeństwo i dbałość o środowisko naturalne, warto wziąć pod uwagę najlepsze rozwiązania z ekologicznego punktu widzenia.

Informacje dotyczące użytkowania przydomowej oczyszczalni

przydomowa oczyszczalniaDziałanie oczyszczalni przebiega przynajmniej w dwóch etapach : beztlenowego oczyszczania w osadniku pod powierzchnią gruntu i tlenowego oczyszczania w gruncie. Argumenty przemawiające za przydomową oczyszczalnią ścieków : tania i wygodna w użytkowaniu, nie wymaga skomplikowanych zabiegów konserwacyjnych, zanieczyszczenia wchodzą w skład procesów biologicznym i tym samym nie są zagrażające dla środowiska, właściwie eksploatowana nie ingeruje w indywidualne ujęcia wody. Przydomowa oczyszczalnia jest bardziej kosztowna w zamontowaniu od zwykłego szamba, jednak poniesione koszty zwracają się nawet po zaledwie dwóch latach eksploatacji. Przystępując do budowy przydomowej oczyszczalni, bardzo pomocne będzie wykonanie projektu. W takim projekcie znajdzie się przede wszystkim miejsce na informację o sposobie oczyszczania ścieków w zależności od obecnych na działce warunków, o odbiorniku oczyszczonych ścieków i wszystkich elementach takiej oczyszczalni. Decydując się na zakup oczyszczalni, warto rozejrzeć się za firmą usługową, która wraz ze sprzedażą oczyszczalni oferuje : wybór odpowiedniej oczyszczalni, projekt, montaż i usługi serwisowe. Na część elementów oczyszczalni, firmy zapewniają często okres dziesięcioletniej gwarancji.

Podsumowując, oczyszczalnia przydomowa jest : ekologiczna, tania w eksploatacji, bezproblemowa i bezpieczna. Każda oczyszczalnia ścieków powinna bezwzględnie posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Ochrony Środowiska, która umożliwia stosowanie w budownictwie.