Mozaika.net.pl

Mozaika informacji o świecie

Sposób działania przydomowej oczyszczalni ścieków

Sposób działania przydomowej oczyszczalni ścieków

Nadal w wieku polskich miejscowościach nie ma przyłącza do kanalizacji. W związku z tym nieczystości muszą być odprowadzane w inny sposób. Wiadomo, że najwięcej osób wybiera najtańsze rozwiązania czyli montaż szamba. Są jednak tacy, którzy decydują się na bardziej ekologiczne rozwiązanie, którym jest bez wątpienia oczyszczalnia. Błona biologiczna i osadnik w oczyszczalni Takie oczyszczalnie wcaleWięcej oSposób działania przydomowej oczyszczalni ścieków[…]