Mozaika.net.pl

Mozaika informacji o świecie

Różne programy w hotelach

Różne programy w hotelach

Wiadomo, że różne hotele mogą wykorzystywać zupełnie różne oprogramowanie, dlatego jak tylko zmieniłem miejsce zatrudnienia na hotel, który oddalony był o kilka kilometrów od mojego miejsca zamieszkania stwierdziłem, że na pewno trzeba będzie się nauczyć od nowa wykorzystywania takiego oprogramowania. Znałem kilka z nich ale wiadomo, że firma do której idę może wykorzystywać zupełnie inne.Więcej oRóżne programy w hotelach[…]