Mozaika.net.pl

Mozaika informacji o świecie

Projektowanie przydomowej oczyszczalni

Projektowanie przydomowej oczyszczalni

Zasady dotyczące budowania różnych form oczyszczania ścieków regulowane są przez Prawo wodne i Prawo budowlane. Ze względu na bezpieczeństwo i dbałość o środowisko naturalne, warto wziąć pod uwagę najlepsze rozwiązania z ekologicznego punktu widzenia. Informacje dotyczące użytkowania przydomowej oczyszczalni Działanie oczyszczalni przebiega przynajmniej w dwóch etapach : beztlenowego oczyszczania w osadniku pod powierzchnią gruntu iWięcej oProjektowanie przydomowej oczyszczalni[…]